5. prosinec – převzatý Mezinárodní den

Posted by Slídivé kukátko Štítky: ,

5. prosince se v mudlovském světě slaví od roku 1985 Mezinárodní den dobrovolníků, který byl ustanoven mudlovskou organizací OSN. V naší kouzelnické společnosti se tento den také ujal, ale až o patnáct let později.

Když se řekne slovo dobrovolnictví:
Dobrovolnictví spočívá v tom, že lidé vykonávají nějakou činnost - může jít např. i o finanční prostředky, materiální, přímou pomoc, věnování svého volného času – bez nároku na finanční a jinou odměnu. Člověk, který se takto rozhodne jednat, se nazývá dobrovolník.

Mezinárodní den dobrovolníků vznikl jako poděkování a možnost organizací, které se tímto zabývají, aby se mohly zviditelnit. V naší zemi se myšlenka dobrovolnictví začala šířit po pádu komunismu (cca od roku 1990). Málokdo věděl, že se může takto zapojit a pomoci druhým lidem.

V současnosti se s dobrovolníky můžete setkat především v neziskových organizacích, v jejich programech, ústavech sociální péče, v nemocnicích, atd. Mnohdy vykonávají nezištně práci asistenta, vedou nějaký kroužek či utváří jednorázové akce. Oblastí, kde se dobrovolníci vyskytují, stále přibývá.

V kouzelnickém světě zatím není dobrovolnictví rozšířenou oblastí. Nejznámější organizací, která dobrovolníky shromažďuje a vysílá na potřebná místa, je nadace Podaná hůlka. Její pracovníky můžete kontaktovat sovou, případně je můžete navštívit na pobočce v Praze.

Nejvíce dobrovolníků v našem světě vypomáhá v nemocnicích. U Svatého Munga jich najdete přes padesát – poznáte je podle jejich barvy pláště, která je světle žlutá. Obdobně jako v mudlovských nemocnicích se i zde věnují pacientům, krátí jejich dlouhou chvíli, povídají si s nimi, občas jsou požádáni o asistenci.


Na závěr bych vám předala pár kontaktů na mudlovské organizace. Není třeba, abychom se mudlů stranili. Pokud budete mít čas a chuť, věřte, že vás jako dobrovolníka přivítají jen v nejlepším. Věnovat svůj volný čas a zkušenosti vám může pomoci se seberealizací a zároveň pomůžete tam, kde je třeba.


Hestia

Adra


Ally Owens Snape

0 komentářů:

Okomentovat

Své příspěvky podepisujte. :)