Den Země

Posted by Slídivé kukátko Štítky: , ,

Den Země se koná každý rok 22. dubna a je věnovaný Zemi, naší planetě. Tento den má lidi upozornit na to, jak ničíme životní prostředí, a měl by lidi dovést k popřemýšlení, jak ničení životního prostředí zmírnit.

Tento svátek vymyslel především John McConnell v r. 1969. První Den Země byl slaven v San Francisku, kde šlo především o to, “přenést otázku ekologie do politických kruhů”. V r. 1971 začala tento svátek slavit OSN. A v r. 1990 se připojil i zbytek světa a 22. duben jako Den Země se stal mezinárodním.


Co znamená Den Země pro žáky základních škol?

Pro žáky základních škol tento svátek zjednodušeně znamená volnější den. Učitelé spolu s žáky starších ročníků uspořádají Den Země formou zábavy. Připraví několik stanovišť týkajících se naší planety, např.: třídění odpadů, otázky týkající se zvířat, apod.… Žáci také sbírají odpad, který najdou volně pohozený tam, kde by neměl být a poté ho vyhazují na správné místo, tedy do košů a popelnic.

Ať pro žáky základních škol, nebo pro ostatní lidi, je Den Země jedním svátkem Naší planety.


Mé postřehy, zážitky

Když je den Země, tak vidím nejenom školy, ale i lidi kolem mě, jak si podle mého názoru dávají větší pozor na to, co kam hází, více myslí na to, jaké je počasí. Tento den si chtějí všichni užít v krásném, jarním, čistém klidu. Když pozoruji okolí na Den Země, je přesně vidět, jak na toto lidi myslí. Když je ošklivo, vadí jim to o to víc, než normálně a když je hezky, tak jsou šťastní, že právě na Den Země je hezky.

Od 1. do 6. třídy jsem se účastnila ve škole Dnu Země jakožto "soutěžící v týmu". Byli jsme skupinka třeba po šesti lidech a plnili jsme různé úkoly, třeba co do lesa nepatří, poznávání rostlin a živočichů, zodpovídání otázek o naší planetě, třídění odpadů do plastů, papírů, nebezpečného odpadu, apod.… a dostávali jsme za to body od 1 do 10. Také jsme měli celodenní úkol, a to sbírat odpadky kdekoliv, kde je najdeme a dávali jsme to do odpadkového pytle a ten pak do koše.

V 7. třídě jsem se ho takto aktivně ve škole neúčastnila, ale jako třída jsme jeli do ZOO, kde jsme měli otázky ohledně zvířat.
A od 8. do 9. třídy jsem se ho zúčastnila aktivně jakožto pořádající. Byla jsem na stanovišti a dávala jsem dětem body za plnění úkolů.

Tento den mě moc baví jak ve škole, tak i jako svátek naší planety.

Chiara Cornelias Whittowá, Mrzimor

1 komentářů:

  1. Anonymní

    Zrovna my jsme na den Země byli se školou v Praze

    Katka Dvořáková z Havraspáru

Okomentovat

Své příspěvky podepisujte. :)