Extrémní experimenty s košťaty

Posted by Slídivé kukátko Štítky:


Milí čtenáři SK. Máte doma koště? Milujete létat s větrem o závod? Sníte o kariéře famfrpálového profesionála? Sledujete nejnovější novinky na trhu? Porovnáváte navzájem závodní i relaxační košťata a snažíte se najít to nejvhodnější pro vás? V tom případě vás jistě tento článek bude zajímat.

Výrobou košťat, jejich vylepšováním a vynalézáním lepších modelů se zabývá spousta odborníků i jednotlivců. Někteří jsou úspěšní, jiné ani trochu. Podařilo se mi však vypátrat různé extrémy, které byly v souvislosti s vylepšováním košťat praktikovány. Některé jsou zcela bizardní, až mne z toho mrazí. Posuďte sami.

Jako první, dávno překonaný, bych zmínila pokus o „košťata na míru“, se kterými se experimentovalo před necelým stoletím. Někteří výrobci košťat přišli s revoluční myšlenkou, že zkusí do dřeva koštěte slučovacími kouzly přidat část člověka, kterému koště bude patřit, aby došlo k jejich splynutí. Většinou se jednalo o trochu krve, někdy se experimentovalo s vlasy, nehty, ale i kouskem kůže.

Někteří hráči posedlí vítězstvím byli ochotni si lékouzelníky nechat odejmout část střeva nebo jiného orgánu a to nechat magicky implantovat do dřeva koštěte. Výrobce věřili, že koště pak bude kouzelníkovi lépe sloužit, když v něm bude obsažena část letce. Domnívali se, že koště dobře splyne s myslí svého majitele a bude plnit jeho přání. Na jejich ovládání postačí pouhá myšlenka, sebemenší náznak. Metoda nepřinášela kýžené výsledky, proto se někteří výrobci uchýlili až k experimentům s černou magií a zkusili do dřeva koštěte nedávat části těla jeho držitele, ale temnými kouzly odštěpit úlomek jeho magického jádra a tu nechat do dřeva koštěte vplynout.

To už vlastnosti koštěte ovlivnilo více. Jenže taková košťata byla divoká, nevyzpytatelná, téměř nezkrotná a ohrožovala ostatní hráče, ale mnohdy částečně i samotného majitele. Podobně jako je tomu vždy, když se mísí dvě různé magie. Úplně nejhorší na tom bylo, když se magie kouzelníka mísila s magickým dřevem. Zde se střetávaly dvě osobité magie a ještě se mísily s magií kouzel, která byla na koště klasicky aplikována. Za takové mísení nejeden hráč doplatil životem nebo těžkým ublížením na zdraví s trvalými následky. Není divu, že Ministerstvo kouzel vydalo zákaz na všechny tyto pokusy.

Když nemohli výrobci košťat provádět tyto změny, uchýlili se k experimentům s přidáváním částí kouzelných tvorů. Ani to se však neosvědčilo. Opět šlo o střet magií, navíc byly košťata velmi divoká, protože čím magičtější tvor byl, tím byl i specifičtější a ostřejší.

Samozřejmě se experimentovalo i se dřevem. Zkoušely se obměny ryze nemagického dřeva, spojení magického i nemagického i ryze magické. Čistě nemagické dřevo již používáno není. Je to z toho důvodu, že kouzla použitá na nemagické dřevo velmi rychle vyprchávala. Někdy se udržely třeba jen měsíc, i méně. Pak se musela obnovovat. Koště sice nebylo svéhlavé, dobře se ovládalo, ale mít ho měsíc a pak dát odborníkovi k aktualizaci kouzel a magickému seřízení, to nikdo nechtěl. Kouzelníkům to přišlo jako zbytečné vyhazování peněz, proto o tato košťata brzy přestal být zájem a výrobci od nich museli upustit. A to i přesto, že postupem času kouzla užívaná na koště prošla velkým pokrokem, jsou mnohem modernější a stálejší, takže by nevyprchaly za měsíc, ale za dva, tři roky. Nedávno se firma PerfectBroom pokusila opět s nemagickým dřevem v násadě prorazit, ale nikdo už nemá zájem.

S ryze magickým dřevem se stále někteří snaží experimentovat, ale málokdo z hráčů si je volí. Ať už kvůli ceně, tak kvůli přilákání pozornosti. Moc dobře vědí, že tato košťata jsou zakázaná kvůli ochraně magických stromů. Výrobci se sice snaží trochu koště „zkrotit“, ztlumit jeho magický potenciál, ale to už je výhodnější sáhnout po smíšeném koštěti, jehož schopnosti se kouzly umocňují, než naopak. Navíc koště z ryze magického dřeva bude vždy vyčnívat jak letovými schopnostmi, tak i nevyzpytatelností a nezkrotností. No, řekněte sami. Chtěli byste koště, u kterého musíte skrývat, jak dobré je? Zaplatili byste stovky galeonů jen za to, že výrobce potlačí část potenciálu koštěte? Já tedy ne.

Proto dnes jediné hromadné experimenty jsou ty, kde je použito magické dřevo jen na část. Experimentuje se s druhy magických dřev, s částmi, kam jsou aplikovány. Většinou se používají na ocasní proutky, ale občas jsou i experimenty s částmi násad, většinou ve špici.

Poslední experiment, který chci zmínit, se týká experimentování s jinými prostředky, než je naše ustálené koště. Výrobci se snaží společnost přesvědčit, že i jiné typy prostředků mohou být k letu používány a dokáží jim přidat lepší letové schopnosti, než koštěti, ale zatím na trh neprorazili. Kdo ví, třeba za pár let budou košťata zapomenutými předměty a lítat se bude na něčem jiném. Myslím ale, že k tomu je ještě dlouhá cesta. Zatím se nemusíme bát.

Ale už vás nechci nudit, jděte raději provětrat svá košťata a buďte rádi, že většina výrobců košťat má zdravý rozum a vy se proto nemusíte bát, že vás vaše koště nepříjemně překvapí vrtošivou povahou, za které ani nemůže.


Arielka Snape

0 komentářů:

Okomentovat

Své příspěvky podepisujte. :)