Velká letní soutěž

Posted by Slídivé kukátko Štítky:

Milí Hradníci,

vyhlašujeme tímto speciální prázdninovou soutěž, v rámci školního časopisu SK :). Máte exkluzivní možnost nasbírat pro sebe a svou kolej až 30 bodů. Soutěž je zaměřena na noviny, časopisy a knihy ale také na rozhlasové vysílání kouzelníků a čarodějek. Otestujeme tak vaše znalosti, jak dobře znáte kouzelnické sdělovací prostředky, mezi něž patří i náš časopis :). Všechny odpovědi jdou dohledat v knihách HP.


Soutěž má 2 části. V první části zodpovíte všechny otázky. V závorce za otázkou najdete číslici, která Vám udá, které písmenko potřebujete do tajenky. Pokud budete vědět všechny odpovědi a vyberete písmenka vyjde Vám z nich sestavená tajenka. V druhé části soutěže máte za úkol v krátkosti nám napsat kdo/co je v tajence.
Příklad:
1. Jaké zvíře je v kolejním znaku Mrzimoru? (2)
Vy odpovíte jezevec, vyberete druhé písmenko a zapíšete si ho do tajenky.

Tajenka: med
Napíšete co to je med (sladký pokrm, vyrábí se pomocí něj medovník nebo medovina).


Zadání soutěže:
1. Jak se jmenuje autorka Příručky kouzelných slov a zaklínadel pro 2. ročník? (14)
2. V které knize bychom našli kouzlo, jež způsobí zatočení nosních chloupků do prstýnků? (7)
3. Napiš jméno onoho "matohlavého mudly", který zažívá dobrodružství v komiksech pro kouzelnické děti. (3)
4. Jak se jmenuje rozhlasový pořad, který hrál, když Harry Potter poprvé přijel do Doupěte? (7)
5. Uveď jméno časopisu, který publikoval článek Rity Holoubkové o milostném trojúhelníku mezi Hermionou, Krumem a Potterem. (9)
6. V jednom výtisku Jinotaje byl uveden článek o Korneliusi Popletalovi a jeho vztahu ke skřetům. Jakou přezdívku tehdejšímu ministru kouzel časopis přidělil (článek uváděl, že mu tak říkají přátelé)? (7)
7. Paní Weasleyová měla při příletu do Harryho Pottera do Doupěte knihovnu plnou kuchařek. Napište jméno titulu zaměřeného na pečení. (2)
8. V kterých novinách četl Severus Snape oznámení o létajícím Fordu Anglia? (10)

9. Křestní jméno autorky písně Kotlík plný horké silné lásky zní: (1)
10. Jak se jmenuje kniha Arseniuse Stopečky, kterou používají žáci 1. ročníku? (3)
11. Napište celý název knihy, která je určena pro "fikané frajery". (5)
12. Teorie kouzelnického umění (potřebují ji prváci) napsal kouzelník s křestním jménem Adalbert. Doplň jeho příjmení. (4)
13. Jaký časopis četl Albus Brumbál ve vzpomínce Severuse Snapa? (4)


Tajenka:


vybrané písmenka:_ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _
číslo otázky:          1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.8.   9.10.11.12.13.
Vaše vyluštěné soutěže očekáváme na adrese SK, sl.kukatko@gmail.com do 30. 8. 2013 do 20:00 hodin. Nevadí, když nebudete mít zodpovězené všechny otázky, bodují se zvlášť (za každou odpověď 2 body = dohromady 26 bodů, 2 body za tajenku, 2 body za napsání kdo/co to je. Celkem 30 bodů).


Hodně štěstí,
Mia & Lea

3 komentářů:

 1. Anonymní

  Holky, nemůžete zveřejnit soutěž bez toho, že byste uvedli i datum jejího skončení. :)Doplňte, prosím, jak dlouho je ještě platná.

 1. Anonymní

  Opraveno :)

 1. Anonymní

  Opravdu báječná soutěž, těším se na vyhodnocení! :)

  Elanor

Okomentovat

Své příspěvky podepisujte. :)